odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Použijte při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

———————————————————————————————————————————————————————–
Formulář pro odstoupení od smlouvy

(při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží)*

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávajícího): Ing., Mgr. Veronika Bílá Sýkorová, Haškova 3439, Chomutov 43001, e-mail : Veronika Sýkorová info.manta.studio@gmail.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:…………………………………………………………………………………….
Číslo faktury:……………………………………………………………………………………………
Název produktu:……………………………………………………………………………………….         
Počet kusů:………………………………………………………………………………………………
 
Datum objednání zboží: ………………………..
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): …………………………………………..
Vaše jméno a příjmení (kupující): …………………………………………………………………………….
Vaše adresa:………………………………………………………………………………………………………………..
Vaše číslo účtu: ……………………………………………………………………………………………………………   
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj
podpis:     _____________________
 

Pokud zasíláte odstoupení v elektronické podobě, připojte elektronický podpis

Datum:
 
*Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v našem internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.